U sali Općinskog vijeća Zavidovići na poziv organizacije RVI Zavidovići, upriličena je prezentacija o mogućnostima podrške zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa područja ove opštine. Delegaciju Fonda predvodio je direktor gdin. Ahmet Baljić. Susretu su osim poslodavaca i predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom prisustvovali predstavnici opštine Zavidovići, te predsjednik saveza RVI FBiH gdin. Delić Esad koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjeg rada Fonda koji je ujedno pružio podršku za budući rad Fonda.

 

 

Nakon susreta u sali općinskog vijeća delegacija Fonda je obišla i radni pogon Udruženja RVI Zavidovići za izradu protetičkih pomagala. Predstavnici Fonda obećali su svu potrebnu podršku populaciji osoba sa invaliditetom na području opštine Zavidovići, te su izrazili nadu da će doći do povečanja aktivnosti i ove opštine prema Fondu kako u smjeru apliciranja na javne pozive Fonda tako i u smislu poštivanja obaveza poslodavaca iz člana 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.