Na poziv ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, gospodina Fahrudina Skopljaka, delegacija Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom predvođena direktorom, gospodinom Ahmetom Baljićem, danas će prisustvovati radno- konsultativnom sastanku.Tom prilikom planirana je prezentacija programa i projekata Fonda koji se odnose na korištenje finansijskih sredstava u svrhu prekvalifikacije i lakšeg zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Sastanak će biti održan u prostorijama Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, a prisustvovati će mu predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kao i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.