Dana 14.08.2020. godine predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom organizirali su sastanak sa Ministarstvom rada i socijalne politike KS i Ministarstvom privrede KS, a povodom dogovora o saradnji i zajedničkom rješavanju aktuelnih pitanja u situaciji izazvanoj koronavirusom koja su u njihovoj  nadležnosti.
Jedno od pitanja odnosi se na ostvarivanje prava na subvencije, na ime pomoći za prevazilaženje posljedica pandemije koronavirusa, a koje su pojedini privredni subjekti, kako je utvrđeno, ostvarivali iz dva izvora, odnosno Kantona i Fonda.

Kako je istaknuto, ovo pitanje treba hitno pravno regulisati u cilju uspostavljanja pravičnijeg isplaćivanja subvencija ubuduće.
Sporazumnim aktom između ovih institucija koji će se potpisati, regulisat će se sadašnje i buduće aktivnosti kako bi se spriječili ovakvi slučajevi. U cilju pravične raspodjele sredstava, dogovoreno je da će Fond od subjekata koji su ostvarili sredstva iz dva izvora zatražiti povrat uplaćenih sredstava nemjenjenih za isplatu subvencije neto plaće za mjesece april/travanj i maj/svibanj 2020. godine ili ukoliko subjekti ne izvrše povrat sredstva, Fond će navedena sredstva umanjiti od narednih mjesečnih iznosa za subvenciju neto plate.
Ministar privrede Draško Jeličić je ovom prilikom informirao predstavnike Fonda o svim dosadašnjim aktivnostima Ministarstva u pogledu subvencioniranja i pomoći privredi po osnovu dosadašnjih javnih poziva, naglašavajući da su ispoštovane sve propisane procedure pri dodjeli sredstava.
Istakao je da je ovakav vid saradnje nadležnih institucija u trenutnim okolnostima izuzetno važan jer osigurava transparentnost i mogućnost da se pravovremeno reaguje.