Socijalno preduzeće Uspon, je tokom mjeseca septembra 2013. godine, na portalu Uspon.ba, provelo uobičajeno godišnje istraživanje prijavljenih članova,- osoba sa invaliditetom, sa područja Kantona Sarajevo.
Istraživanje je sprovedeno sa ciljem prikupljanja podataka o tome, koliko osoba sa invaliditetom je još uvijek nezaposleno, a koliko njih se u 2013. godini zaposlilo.

Na osnovu provedene analize od stotinu ispitanih osoba sa invaliditetom iz Kantona Sarajevo, dobijen je podatak, da je u 2013. godini posredstvom Uspona, zaposleno čak 28 osoba sa invaliditetom. Izraženo u procentima, to bi značilo da je tim putem, od cjelokupnog broja prijavljenih osoba sa invaliditetom na području Kantona Sarajevo, zaposleno njih skoro 30%.

Uspon je socijalno preduzeće, koje već 5 godina radi na profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U 2011. godini Uspon je pokrenuo prvi i još uvijek jedini web portal za zapošljavanje osoba s invaliditetom, na području cijele Bosne i Hercegovine( www.uspon.ba ). Uspon.ba radi on-line i off-line regrutacije kandidata, edukacije, treninge, staff leasing, branding poslodavaca i HR consulting. Portal danas broji preko 250 registrovanih osoba sa invaliditetom, koje aktivno traže posao.

Vjerujemo, a što i podaci potvrđuju, da Uspon zauzima značajnu ulogu u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom i da konstantno radi na njenom unapređenju. Stoga se, RADI PRUŽANJA PODRŠKE PRI PRONALAŽENJU ODGOVARAJUĆEG POSLA, apeluje na  SVE ZAINTERESOVANE OSOBE SA INVALIDITETOM, KOJE AKTIVNO TRAŽE POSAO, DA SE REGISTRUJU NA PORTALU: WWW.USPON.BA.