Gospodin Ahmet Baljić je novi direktor Fonda, koji je na tu poziciju imenovan od strane Upravnog odbora Fonda na svojoj redovnoj 12.sjednici, dana 25.03.2015. godine.

„Ova pozicija za mene predstavlja jedan novi izazov. Predstoji mnogo posla u domenu novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom i unaprijeđenja profesionalne rehabiltacije u širem smislu, ali se iskreno nadam, da će uloženi trud, uz timski rad svih zaposlenih unutar Fonda, kao i adekvatna saradnja sa svim akterima koji daju svoj doprinos unutar ove oblasti, na koncu, uroditi plodom“ rekao je direktor Baljić.