U okviru implementacije projekta“ Rad je moje pravo“ , koja se sprovodi sa ciljem identifikacije nekih od problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u procesu zapošljavanja i rada, a pri kojoj će se u naredne dvije godine svakog mjeseca održati po jedna radionica, održana je 3. i 4. radionica, čija tema je bila predstavljanje aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
17.5.2013. godine aktivnosti Fonda prezentirane su općinama Stolac, Ravno, Neum, Čaplijna i Čitluk, a 20.05.2013. godine prezentacija Fonda održana je i u općinama Jablanica i Konjic.
U organizaciji udruženja osoba sa invaliditetom ZHK, te udruženja „Nada“- a u suorganizaciji Službe za zapošljavanje ZHK i općine Gruda, 21.5.2013. godine sa aktivnostima Fonda također su upoznate općine Široki Brijeg i Grude. O značaju i ulozi Fonda i zapošljavanja osoba sa invaliditetom govorili su Zora Mikulić, predsjednica udruženja osoba sa invaliditetom ZHK i Jelena Šimić, pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku ZHK.
Na sastancima je između ostalog istaknuto, da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom prije svega proces pri čemu je potrebno definisanje prava i obaveza interesnih grupa u skladu sa Zakonom te nužno konkretno definisanje finansijskih i drugih korisnosti, kao i činjenica da osobe sa invaliditetom imaju poptuno pravo na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje.