U skladu sa članom 14. stav 1. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“ br.28/11) dana 22.04.2021. godine održana je 28. sjednica Upravnog odbora Fonda.  Na sjednici Upravnog odbora u okviru dnevnog reda između ostalog donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2021. godini, broj: 01-04-5-5400/21 od 22.04.2021. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.121.459,58 KM po Javnom pozivu Fonda objavljenom 24.02.2021. godine na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, broj: 01-04-5-2281/21 od 19.02.2021. godine.

U okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u raspodijelu su uvrštene i podržane sve aplikacije subjekata koje su ispunjavale formalno pravne uslove.

  • U okviru LOT-a I podržano je 85 programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, odnosno održivost zaposlenosti za 830 osoba sa invaliditetom.
  • U okiviru LOT-a IV podržana je  održivost  zaposlenosti za 491 osobu sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona.
  • U okviru LOT-a V podržana je održivost zaposlenosti 35 osoba sa invaliditetom zaposlenih u 23 organizacije osoba sa invaliditetom.

U okviru 2021. godine, Fond planira raspisivanje dodatnih javnih poziva. Pozivamo poslodavce i osobe sa invaliditetom da apliciraju na javne pozive, te iskoriste podršku Fonda u procesu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.