Ovim putem Vas obavještavamo da korisnici koji žele  podnijeti  zahtjev za nadoknadu plaćenih poreza, doprinosa kao i dijela neto plaća od sada će to činiti na propisanom Obrascu.

U cilju efikasne obrade zahtjeva za nadoknadu plaćenih poreza, doprinosa i dijela neto plaća Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje je propisao jedinstveni Obrazac zahtjeva sa dodatnim uputama vezano za dokumentaciju koje se predaje kao prilog zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti – ovdje

Da podsjetimo:

Zahtjev je vezan za članove  51, 52, i 53 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (novčane nadoknade) te Odluku o procedurama za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu. Navedene akte možete preuzeti u rubrici Legislativa.