Vlada Federacije BiH 7.07.2011. godine  donijela je Odluku o subjektima koji nemaju obavezu fiskalizacije među kojima su i privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Opširnije…