Obavještavaju se sva lica koja vrše uplatu sredstava na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom otvorenog kod “Investiciono Komercijalne banke” d.d. Zenica, da je Skupština Investiciono-komercijalne banke DD Zenica 21.11.2016. godine donijela odluku o promjeni naziva i sjedišta Banke, što je potvrđeno i Upisom u registar Opcinskog suda u Sarajevu.

Novi naziv Banke glasi:

ASA BANKA DIONICKO DRUŠTVO SARAJEVO – puni naziv

ASA Banka d.d. Sarajevo – skraceni naziv

Sjedište Banke nalazi se na adresi: Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo

Ostali podaci poput broja transakcijskog racuna, ID, swift, IBAN i sl. ostaju nepromijenjeni.