O zainteresovanosti novčanog stimulansa koji dodjeljuje Fond, ukazuje veliki broj pristiglih zahtjeva u proteklom periodu na adresu ove institucije. Naime, prošle sedmice okončana je procedura potpisivanja Ugovora Fonda sa poslodavcima o dodjeli stimulansa za novo-zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ukupno 800.000 konvertibilnih maraka po ovom Javnom pozivu raspoređeno je za zapošljavanje 81 osobe sa invaliditetom širom FBiH – u maksimalnom iznosu od 10.000 za zapošljavanje jedne ovakve osobe. 58 lica bit će zaposleno od strane poslodavaca koji lica sa invaliditetom zapošljavaju pod opštim uslovima- što podrazumjeva zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, te posebnim uslovima , pri čemu se osoba sa invaliditetom zapošljava u privrednom društvu koje je osnovano radi zapošljavanja ovih osoba, a 23 osobe sa invaliditetom pokrenut će vlastiti obrt ili registrovati pravno lice, samo ili kao suvlasnik. Prilikom razmatranja zahtjeva kriteriji koji su uzeti u obzir su period na koji se osoba sa invaliditetom zapošljava; stepen i vrsta invaliditeta; pod kojim uslovima se lice zapošljava, te održivost zapošljavanja- obzirom na finansijske i druge mogućnosti podnosioca zahtjeva.

Sredstva dodjeljena po ovom Javnom pozivu koristit će se za prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada za novo-zaposleno lice, nabavku sredstava za rad, te isplatu ukupnih troškova isplaćenih plaća za novo zaposleno lice. Prednost prilikom ovog izbora imali su poslodavci koji zapošljavaju osobu sa invaliditetom sa većim stepenom invaliditeta, odnosno ove osobe zapošljavaju na neodređeno vrijeme.

Do sada je primjenom ove stimulativne mjere, te finansiranjem programa i projekata u periodu od 20 mjeseci širom Federacije Bosne i Hercegovine zaposleno 260 osoba sa invaliditetom.