(Sarajevo, 05.08.2011. godine) – Socijalno poduzeće “Uspon” pokrenulo je prvi web portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovim portalom je osobama sa invalidtetom omogućeno da se na lakši  i brži način uključe na tržište rada i brže pronađu adekvatno zaposlenje. Svi zainteresovani poslodavci koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom detaljnije informacije mogu pronaći na stranici http://www.uspon.ba/, a osobe sa invaliditetom se na ovoj stranici mogu resgistrovati, te ostavi svoju biografiju.