VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI –  JAVNI POZIV 2021. GODINA

Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 19.08.2021. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora


NAPOMENA:
Mjenicu i mjeničnu izjavu ne može potpisati opunomoćenik.
Mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlaštena osoba. Opunomoćenik može potpisati samo Ugovor sa Fondom pod uslovom da ima notarski ovjerenu punomoć ili punomoć koja je ovjerena u općini u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
Ukoliko se radi o slijepoj, slabovidnoj ili osobi koja ne može pisati, ista je dužna kod notara u prisustvu dva svjedoka ovjeriti otisak prsta na mjenicama i mjeničnim izjavama.
Ovlaštena osoba ne može koristiti faksimil prilikom zaključenja Ugovora.

KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI I RUKAVICA!

O terminu i mjestu potpisivanja ugovora, svi korisnici bit će telefonskim putem obavješteni.


LOT II  PROGRAMI ZA RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITNIH RADIONICA

PO LOTU II DOSTAVLJAJU SE UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru. Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte OVDJE.
 2. Tri (3) mjenične izjave. Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara ili punomoć koja je ovjerena u općini, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 5. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene (podračun) i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa (original potvrda ne starija od 15 dana) – ukoliko isti nisu dostavili uz aplikaciju.
 6. Zaključeni ugovori o radu sa osobom sa invaliditetom koje su dužni zaposliti po LOT-u II (originali ili ovjerena kopija).
 7. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja osoba sa invaliditetom. (ovjerena kopija).
 8. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa, ukoliko isti nisu dostavili uz aplikaciju ili ranije.

 

LOT III PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM
PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE NA KOJE OSOBE SA INVALIDITETOM SAME APLICIRAJU

PO LOTU III (3.3.) DOSTAVLJAJU SE UKUPNO 2 MJENICE I 2 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte OVDJE.
 2. Dvije (2) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti dvije mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom, potrebno je dostaviti punomoć ovjerenu kod notara ili punomoć koja je ovjerena u općini, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 4. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 5. Potvrda banke sa naznačenim brojem tekućeg računa za osobu sa invaliditetom – lični račun ne starija od 15 dana.
 6. Ukoliko je osoba u međuvremenu uplatila sredstva za školovanje obrazovnoj ustanovi (djelimično ili u potpunosti), dostavlja originalni dokaz o uplati sredstava (virman, uplatnica, potvrda školske ustanove) ukoliko isti nije dostavila uz aplikaciju.