VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – JAVNI POZIV 2021. GODINA

Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 19.08.2021. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora


NAPOMENA:

Mjenicu i mjeničnu izjavu ne može potpisati opunomoćenik. Mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlaštena osoba. Opunomoćenik može potpisati samo Ugovor sa Fondom pod uslovom da ima notarski ovjerenu punomoć ili punomoć koja je ovjerena u općini u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. Ukoliko se radi o slijepoj, slabovidnoj ili osobi koja ne može pisati, ista je dužna kod notara u prisustvu dva svjedoka ovjeriti otisak prsta na mjenicama i mjeničnim izjavama. Ovlaštena osoba ne može koristiti faksimil prilikom zaključenja Ugovora.

KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI !

O terminu i mjestu potpisivanja ugovora, svi korisnici bit će telefonskim putem obavješteni.


NOVČANI STIMULANS – POSLODAVCI potrebno je dostaviti sljedeće:

POSLODAVCI  ZA NOVČANI STIMULANS DOSTAVLJAJU UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Tri (3) prazne/bjanko mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru. Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice, na ovome primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledaj OVDJE.
 2. Tri (3) mjenične izjave. Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu, ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti  tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE. Na ovu mjeničnu izjavu odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti, odnosno za čije zapošljavanje su odobrena sredstva Fonda (original ili ovjerena kopija).
 4. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz zaposlenja osoba sa invaliditetom iz prethodnog stava (ovjerena kopija).
 5. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše ugovor neophodno je da dostavi notarski ovjerenu punomoć ili punomoć koja je ovjerena u općini u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
 6. Budžetski korisnici trebaju dostaviti:
 • Depozitni račun za Javne prihode tj. Jedinstveni račun trezora/riznice
 • Vrstu (šifru) prihoda za primljene tekuće transfere od Federacije
 • Šifru Općine korisnika sredstava
 • Budžetska/proračunska organizacija tj. kod budžetske/proračunske organizacije.

7. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom

NOVČANI STIMULANS – SAMOSTALNI OBRTNICI

SAMOSTALNI OBRTNICI ZA NOVČANI STIMULANS DOSTAVLJAJU UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa, ukoliko ista nije dostavljena u aplikaciji. Napomena: U potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.
 2. Tri (3) prazne/bjanko mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru. Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte  OVDJE.
 3. Tri (3) mjenične izjave. Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti  tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE. Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 4. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše ugovor neophodno je da dostavi notarski ovjerenu punomoć ili punomoć koja je ovjerena u općini u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
 5. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja Ugovora sa Fondom.