Obavještavaju se sva lica koja vrše uplatu sredstava na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vezano za obaveze iz članova 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, da uplate vrše isključivo na DEPOZITNE račune Fonda kod :

Unicredit Bank: 3386902296358521

ASA Banka d.d. Sarajevo: 1344701000753837

PRIMJERI UPLATNICA ZA UNICREDIT BANK SA ODGOVARAJUĆOM ŠIFROM PRIHODA:

Primjer uplatnice – sredstva za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje plaćaju privredni i drugi subjekti, sa šifrom prihoda 722569, preuzmi OVDJE.

Primjer uplatnice – sredstva za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje plaćaju subjekti u državnim organima, sa šifrom prihoda 722568,  preuzmi OVDJE.