Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je 26.05.2015. godine na 14. redovnoj sjednici donio nove pravilnike, i to:
– Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
– Pravilnik o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije i
– Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Navedene pravilnike možete preuzeti na našoj web stranici u rubrici Legislativa – Pravni akti Fonda.
U skladu sa nevedenim pravilnicima nove APLIKACIONE OBRASCE možete pronaći u rubrici Javni pozivi, koji će biti objavljeni uz tekstove Javnih poziva.

Stupanjem na snagu ovih Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2444/13 od 17.09.2013. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-831/14 od 13.03.2014. godine i Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – Prečišćeni tekst – broj: 01-02-2-833/14 od 13.03.2014. godine.