Fond za profesionalnu rehabiliaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, učestvovao je na konferenciji u Mostaru 30.06.2017. godine u okviru projekta “O.P.T.I.O.N” (Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osoba s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini).

Cilj ovog događaja bila je razmjena iskustava i informacija o pokretanju socijalnog poduzeća, zapošljavnaju osoba s invaliditetom te zakonskoj regulativi iz perspektive javnih ustanova, udruga, kompanija i roditelja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Crnog Gori.