Savez ratnih vojnih invalita Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond), zajednički su učestvovali u organizaciji prezentacije o mogućnostima podrške pri zapošljavnju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom koja je održana 14. i 15.07.2018. godine u Goraždu u okviru 15. sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine.

Kroz prezentaciju, prije svega predstavljen je rad Fonda, zakonske mogućnosti i obaveze za poslodavce i osobe sa invaliditetom te su tom prilikom istaknuti i primjeri dobre prakse.

Prisutni su informisani i o neophodnim uslovima za učešće na javnim pozivima Fonda. Također, istaknut je i problem nedovoljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili da uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.