Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  3.12.2013. godine, uzeli su učešće na Centralnoj manifestaciji obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju su zajednički organizovali Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom FBiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike, kao i  kantonalni, ovom prilikom, su u svom obraćanju sažetim prikazom ukazali na aktivnosti koje su oba ministarstva provela u predhodnoj godini, a tiču se unaprijeđenja položaja osoba sa invaliditetom, u okviru čega su demonstrovani i pozitivni učinci Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH pri zapošljavanju ove kategorije.

Gospodin Vjekoslav Čamber, federalni ministar rada i socijalne politike, poručio je, da se u cilju ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom ovaj dan u zemlji obilježava uz brojne aktivnosti promovisanja i davanja podrške ovim licima. Kako je on kazao, prema podacima Svjetske banke,  predpostavlja se, da približno deset posto stanovništva živi sa određenim oblikom invaliditeta, a koji se u svom svakodnevnom životu susreću sa brojnim barijerama koje je potrebno ukloniti. ” Međutim, najteže su one predrasude u ljudskim glavama, i potrebno ih je ukloniti do stvaranja inkluzivnog društva za sve,” naglasio  je Čamber.