Organizovana je i svečanost na kojoj su dodijeljena priznanja institucijama i osobama koje su pomogle rad Saveza. Zahvalnica je dodijeljena i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za izuzetan doprinos pri samoosnaživanju osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju  kao i u jačanju svijesti u javnosti o pravima ove kategorije građana.

Generalni sekretar Saveza Elvira Bešlija je istakla da je uspostavljanjem Fonda definitivno došlo do poboljšanja, ali da postoji nešto ključno što ljudi zanemariju, a to je nedostatak adekvatnih pomagala. Bez njih, kako je kazala, nema ni obrazovanja, ni zapošljavanja, ni izlaska iz kuće.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH obilježio je 40 godina rada, a tim povodom 13.12.2018. godine u Sarajevu je organizirana konferencija “Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom”.

Na konferenciji se govorilo o pravima osoba sa invaliditetom, na koji način se mogu obratiti instituciji Ombudsmana i šta ta institucija može uraditi za njih. Prezentiran je i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te su održana predavanja o novim metodama u rehabilitaciji i o metodama iz psihologije.