Najava skupa „Mogućnosti, perspektive i koristi zapošljavanja osoba sa invaliditetom“

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, u saradnji sa Uredom premijera Srednjebosanskog kantona i Savezom ratnih vojnih invalida Srednjebosanskog kantona, organizuje javnu prezentaciju na temu: „Mogućnosti, perspektive i koristi zapošljavanja osoba sa invaliditetom“. Prezentacija će biti održana u petak, 16.10. 2015. godine u sali za sastanke zgradi Vlade Srednjebosanskog kantona, na adresi Stanična br. 44/II, Travnik, sa početkom u 10:30h.
Očekuje se da učešće u događaju uzmu i pozvani predstavnici institucija vlasti sa područja Srednjebosanskog kantona, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci i druga zainteresovana lica i subjekti iz regije.
Cilj događaja je predstaviti potencijale i prednosti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, te Zakonom predviđene mogućnosti i pogodnosti pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali i obaveze poslodavaca i drugih subjekata u ovoj oblasti.
Događaj je otvoren za javnost.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom