Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 24. sjednici održanoj 30.05.2023. godine donio je Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini, broj: 01-04-5-7261/23 od 30.05.2023.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 4.494.950,00 KM od ukupno predviđenih 7.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenog dana 22.02.2023. godine na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini broj: 01-04-5-2098/23 od 20.02.2023. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana, od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda Odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva za 2023. godinu, možete preuzeti ovdje:

  1. LISTA 1.1 – Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao takve ulaze u raspodjelu  sredstava
  2. LISTA 2.1 – Aplikacije koje ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom
  3. DOPUNA LISTE 2.1- Aplikacije koje ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom