Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invalidtetom u 2021. godini.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 36. sjednici održanoj 27.10.2021. godine, donio je Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini po Javnom pozivu Fonda objavljenog dana 19.08.2021. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 2.648.700,00 KM od ukupno predviđenih 2.660.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenog dana 19.08.2021. godine na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini broj: 01-04-5-9882/21 od 17.08.2021. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana, od dana objave rezultata na internet stranici Fonda, zaključno sa subotom 06.11.2021. godine.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda Odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva za 2021. godinu, možete preuzeti ovdje:

  1. LISTA 1.1 – Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao takve ulaze u raspodjelu  sredstava
  2. LISTA 1.2 – Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćene Listom 1.1
  3. LISTA 2.1 – Aplikacije koje ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Konstatovano je da je ukupno zaprimljeno 11 prigovora na Zaključak Komisije broj: 01-02-2-2278/21 od 19.02.2021. godine. Aplikanti koji su uložili prigovor, pismenim putem dobit će odgovor na isti.

NAPOMENA: KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI.