Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini.

Privremeni Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 44. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donio je Odluku o raspodjeli sredstava za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini, broj: 01-04-5-6185/24 od 23.05.2024. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 4.115.550,00 KM od ukupno predviđenih 6.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom dana 27.02.2024. godine na osnovu Odluke privremenog Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini, broj: 01-04-5-2014/24 od 23.02.2024. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija za ocjenu aplikacija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji privremeni Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom privremenog Upravnog odbora, Fond će nakon isteka roka za prigovor i donošenja odluke privremenog Upravnog odbora vezano za iste, a u skladu sa odredbom člana 12. Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, broj 01-02-2-2011/24 od 23.02.2024. godine, zaključiti ugovore sa subjektima čiji je prigovor uvažen kao opravdan.

Rezultate Javnog poziva za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.