Na poziv direktora Caritasa, Ante Komadine, izaslanstvo Fonda u pratnji ministra za rad i socijalnu politiku Vjekoslava Čambera u ponedjeljak, 27.5.2013. godine posjetilo je Rehabilitacijski centar za osobe sa posebnim potrebama“ Sveta obitelj“ i radionice za radno osposobljavanje“ Nazaret“ i „ Emanuel“.
Posjet je održan radi razmatranja moguće podrške radu centara,- obzirom na tešku finansijsku situaciju u kojoj se ustanove trenutno nalaze, te načina realizacije iste.
Cijeneći opravdanost ovih aktivnosti, Fond se rado odazvao ovom pozivu, te je kroz oblike sufinansiranja i finansiranja programa i projekata spreman- u skladu sa Zakonskim okvirom podržati rad centara.