Italijanska organizacija COSPE u saradnji sa partnerima na projektu SOVE Sarajevo i Udruženja za poduzetništvo i posao LINK Mostar, te pridruženim članovima projekta SOS KINDERDORF Mostar i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, 28.03.2013. godine u Mostaru je održala Radionicu na temu „Analiza UN Konvencije i Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015.“

Ova radionica održana je u okviru projekta „Rad je moje pravo“ sa ciljem identifikacije nekih od problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u procesu zapošljavanja i rada, kao i njihovu informiranost o UN Konvenciji i Strategiji za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Implementacija projekta, čiji finansijer je Europska unija će trajati dvije godine, a svaki mjesec je planirano održavanje jedne radionice.