(Jahorina, 09- 11.10.2012. godine) – U sklopu procesa revizije strategije protuminskog  djelovanja u Bosni i Hercegovini (2009-2019) Bhmac u saradnji sa Međunarodnim Komitetom Crvenog Krsta u Bosni i Hercegovini u periodu od 09- 11.10.2012. godine organizovao je sastanak uz radionicu sa ciljem analiziranja dosadašnjih akcija pomoći žrtvama mina, kao i izrade nacrta za reviziju podstrategije pomoći žrtvama mina u Bosni i Hercegovini.

Pored organizacija iz vladinog i nevladinog sektora, svojim aktivnim angažmanom ovoj aktivnosti pridonio je i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.