Na sjednici Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održanoj 23.3.2012. godine usvojen je Izvještaj o radu Fonda za 2011.godinu. Iako se rad ove institucije u 2011.godini odvijao u veoma nepovoljnim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima, članovi Upravnog odbora pozitivno su ocjenili rad Fonda u protekloj godini.

Fond je uspio realizirati planirane aktivnosti, time što su obezbjeđena finansijska sredstva za rad; uspostavljeni su uslovi i kriteriji za korištenje sredstava Fonda prema namjenama u skladu sa Zakonom; uspostavljena evidencija o trenutnim korisnicima sredstava; redovno servisirana isplata novčanih nadoknada po osnovu poreza i doprinosa; izvršena raspodjela sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za dodjelu novčanih stimulansa poslodavcima za novo upošljavanje osoba sa invaliditetom; raspodjeljeno je 850.000,00 KM za podršku programima i projektima održivosti i razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom; te obezbjeđena stalna i pristupačna stručna podrška korisnicima, u smislu savjetovanja i informisanja po pitanjima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Fond je u protekloj godini bio opterećen velikim i neopravdanim zahtjevima jednog broja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, čiji menedžment je, pritiscima i protestima pokušavao ishoditi sredstva od Fonda za pokrivanje svojih loših poslovnih Odluka.

U 2012. godini bit će nastavljeni neki od pomenutih programa, stim što će dodjela novčanog stimulansa za finansiranje projekata i programa biti fokusirana na razvoj privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.