U organizaciji Ureda načelnika Općine Prozor – Rama, g. Joze Ivančevića, i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jučer je u dvorani HE Rama u Prozoru održana prezentacija na temu “Mogućnosti, perspektive i koristi zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Pored općih informacija o radu i djelokrugu Fonda, te načinima i uslovima za apliciranje prema sredstvima Fonda, prisutni su upoznati i o mogućnostima apliciranja na posljednji javni poziv za dodjelu sredstava Fonda koji je u toku.

Prisutni su informisani da pri Fondu djeluje i posebna služba za podršku korisnicima kod koje je moguće dobiti opširne informacije i smjernice za što kvalitetnije prijavljivanje na javne pozive i ostale oblike podrške kod Fonda.

Ispred domaćina skupu se obratio g. Josip Juričić, rukovoditelj općinske Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i finansije, koji je tom prilikom pozdravio prisutne i isakazao zadovoljstvo činjenicom da se Fond odazvao na poziv da održavanjem prezentacije za brojne potencijalne korisnike sredstava sa područja Općine Prozor-Rama.

Ovom prezentacijom Fond je još jednom potvrdio opredjeljenje za upoznavanjem što većeg broja stanovništva o radu i potencijalima Fonda u smjeru podrške profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, te je izraženo zadovoljstvo zbog iskazanog interesa općinskih struktura za aktueliziranje problematike prava osoba sa invaliditetom.