Obavještenja:

Obrazac za pravdanje finansijskih sredstava dodjeljenih po osnovu Javnog poziva:

Ovim putem Vas obavještavamo, da su ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužne dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava dodjeljenih po osnovu Javnog poziva na ime finansiranja i sufinansiranja programa i projekata na propisanom Obrascu u roku od 30 dana od dana naznačenog za završetak implementacije projekta, na adresu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Preuzmite Obrazac za pravdanje sredstava po osnovu javnih poziva za programe/projekte iz 2011. godine ovdje.

Preuzmite Obrazac za pravdanje sredstava po osnovu javnih poziva za programe/projekte iz 2012. godine ovdje.


Produženi rokovi podnošenje zahtjeva za novčanu nadoknadu

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o procedurama za ostvarivanja prava na novčanu nadoknadu za porez na dohodak i doprinose te subvenciju neto plaće propisano je da subjekti koji podnesu zahtjeve u periodu od 1.12.2012 do 31.07.2013 nadoknadu mogu ostvariti za najviše prethodnih 6 mjeseci (izvan pomenutog perioda zahtjev se podnosi za najviše 3 prethodna mjeseca). Ostatak procedure podnošenja zahtjeva se nije mijenjao.

Preuzmite tekst Izmjena Odluke ili Prečišćeni tekst kompletne Odluke.

Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.

Da napomenemo – pravo na nadoknadu imaju: privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice, organizacije osoba sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom – samostalni poduzetnici (obrtnici), samostalni poduzetnik (obrtnik) koji je u rodbinskoj vezi (roditelj, dijete, bračni drug) sa osobom sa invaliditetom koju zapošljava.

Pored navedenog, također želimo napomenuti da na našoj web stranici u sekciji Legislativa možete preuzeti akte koji propisuju procedure za dodjelu sredstava za određene namjene. U navedenom ćete naći odgovore na pitanja kao što su: Da li smo subjekat koji ima uopšte pravo na dodjelu sredstava po odrđenom osnovu, za koje namjene sredstva možemo dobiti bez javnog poziva a za koje namjene se sredstva dodjeljuju isključivo putem javnog poziva i slično.

 


 

– Šifre prihoda za uplatu novčanih sredstava –