Na osnovu interesa osoba sa invaliditetom sa područja cijelog Kantona Sarajevo za učešćem u projektu, dana 31.01.2012. godine Udruženje građana “Nešto Više” dobilo je zvanično odobrenje od strane donatora, Ambasade Kraljevine Nizozemske u BIH, da za potrebe projekta “Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom (OSI)” može proširiti projektno područje.

Naime, osobe sa invaliditetom koje imaju interes da učestvuju u neformalnom obrazovanju, a dolaze sa područja devet opština kantona: Ilidža, Ilijaš, Trnovo, Vogošća, Hadžići, Novi Grad, Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo mogu se prijaviti za učešće u neformalnom obrazovanju iz oblasti informatike (poslovna informatika, grafički dizajn i auto cad), osobnih i specifičnih životnih vještina (izrada projekata/ poslovnih planova). Prostor Centra za poslovnu edukaciju je prilagođen osobama koje se kreću uz pomoć kolica (CPe je uklonio sve arhitektonske barijere za kretanje), a za odabrane učesnike bit će osiguran i prijevoz.

 

Cilj ovog projekta je povećati konkurentnost osoba sa invaliditetom  na tržištu rada i mogućnost njihovog zapošljavanja na području svih devet opština Kantona.

Ciljna grupa je 30 nezaposlenih mladih osoba sa fizičkom vrstom invaliditeta (korisnici invalidskih kolica ili drugih ortopetskih pomagala za kretanje), u dobi od 18-40 godina, koji žive na području Kantona Sarajevo i prijavljene su na jedan od biroa za zapošljavanje u opštinama: Ilidža, Ilijaš, Trnovo, Vogošća, Hadžići, Novi Grad, Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo.

Rok za prijavu je 17.02.2012. godine.

Više o ovom projektu možete pročitati u našoj rubrici Događaji ili web stranici www.nestovise.org.