Na čelu sa direktorom, gospodinom Ahmetom Baljićem, predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, su u petak, 16.10.2015. godine posjetili Srednjobosanski kanton i tim povodom održali javnu prezentaciju na temu „Mogućnosti, perspektive i koristi zapošljavanja osoba sa invaliditetom“.
Prezentacija je održana sa ciljem predstavljanja potencijala Fonda, kao i Zakonom predviđene mogućnosti i pogodnosti pri zapošljavanju ovih lica, ali i obaveze poslodavaca i drugih subjekata u ovoj oblasti.
Ovom prilikom, održan je i sastanak sa premijerom Vlade SBK, gospodinom Tahirom Lendom, na kome je, između ostalog, raspravljano o problematici osoba sa invaliditetom, a stim u vezi je zatražena pomoć od Premijera u cilju animiranja institucija vlasti u izvršavanju Zakonom propisanih obaveza prema ovoj grupaciji građana, kao i samom Fondu, – pogotovo kada je riječ o uplati posebnog dopinosa, kako bi se u što većoj mjeri mogle izvršavati obaveze prema osobama sa invaliditetom.
Pomenutom događaju su prisustvovali predstavnici institucija vlasti sa područja Srednjobosanskog kantona, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci i druga zainteresovana lica i subjekti iz regije.
Delegacija Fonda je također obišla privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i korisnike sredstva Fonda sa područja Srednjobosanskog kantona.
Inače, skup je održan u saradnji sa Uredom premijera Srednjobosanskog kantona i Savezom ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona, a u narednom periodu planirana je radna posjeta i ostalim kantonima u FBiH.
Ovo dešavanje su propratili i predstavnici mnogih medija sa područja FBiH.