(Mostar, 19.09.2012. godine) – U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, preključer je u Mostaru od strane predstavnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održana prezentacija pod nazivom “Informisanje o aktivnostima Fonda i načinima apliciranja za sredstva Fonda”. Manifestaciji su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Hercegovačko- neretvanskog kantona i Zapadno- hercegovačkog kantona, privredna društva i potencijalni poslodavci, a svojim prisustvom ovaj događaj uveličao je i Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog susreta je bilo definiranje prava i obaveza interesnih grupa u skladu s postojećim Zakonom, konkretno definiranje finansijske i druge korisnosti za osobe sa invaliditetom i poslodavce koje nudi Zakon o profesionalnoj rehabiltaciji, kao i definiranje modela samozapošljavanja, odnosno pokretanja vlastitog biznisa.