U svrhu identifikacije mogućnosti za unapređenje trenutnog stanja i definisanja smjernica za dalji razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) i Federalni zavod za zapošljavanje održali su zajednički sastanak u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom, razmijenjena su iskustava o sistemima zapošljavanja, identificirane su prepreke za kvalitetniji razvoj profesionalne rehabilitacije, te su definisani dalji koraci u cilju unapređenja saradnje, profesionalne rehabilitacije u skladu sa potrebama tržišta rada.

U nastavku saradnje planira se zajednički sastanak Fonda, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje sa područija Federacije BiH, gdje bi se razmjenila iskustva i informacije o potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, te sagledale mogućnosti za dalji razvoj što kvalitetnijeg procesa priznavanja prava na profesionalnu rehablitaciju osoba s invaliditetom u skladu sa afinitetima osoba s invaliditetom, njihovom preostalom radnom sposobnošću te potrebama tržišta rada kao ključnih faktora za održivo zapošljavanje osoba s invaliditetom.