U sklopu projekta “Inkluzijom protiv invaliditeta“ u Ovalnoj Sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva prošle sedmice održan je Okrugli sto na temu “ Pravna regulativa i olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom“. Ovaj događaj koji je uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske organiziralo Udruženje građana „Nešto Više“, imao je za cilj da se šira javnost, relevantne institucije vlasti, poslodavci, te organizacije civilnog društva i mediji pravovremeno informišu o principima nediskriminacije osoba sa invaliditetom.

Tom prilikom održane su različite prezentacije ,između ostalog na temu značaja informatičke edukacije za osobe sa invaliditetom, „Uloga socijalnog poduzeća Uspon u posredovanju pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom“ , te „Zakonska regultiva i povlastice za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaladitetom“ održana od strane predstavnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Ovim Projektom se također htjela povećati konkurentnost osoba sa invaliditetom na tržištu rada i mogućnost njihovog zapošljavanja na području Kantona Sarajevo .