SUMEROPredstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su u periodu od 25-26 februara 2015. godine učestvovali na Okruglom stolu pod nazivom „Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, organizovanog u okviru projekta kojeg implementira Savez SUMERO,a koji je finansijski podržan od strane USAID-a .

Na Okruglom stolu su prezentovani rezultati dosadašnjeg rada Fonda, te dogovorena daljnja saradnja sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Ovaj događaj je bio dobra prilika za promociju prava osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, kao i mogućnosti i pogodnosti  koje pruža Fond u tom cilju.