U skladu sa članom 14. stav 1. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“ br.28/11) dana 22.04.2020. godine sa početkom u 12.00 sati održana je 12. telefonska sjednica Upravnog odbora Fonda.

Na sjednici Upravnog odbora u sklopu dnevnog reda, jednoglasno je odlučeno da u skladu sa prethodno donesenim Planom Fonda za održavanje likvidnosti i sanacije posljedica pandemije virusa COVID-19, Fond svoje aktivnosti usmjeri na održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kod privrednih društava za zapošljavajne osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica, osoba s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući osobe s invaliditom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stavak 2. i 3. Zakona i osoba s invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba s invaliditetom. S tim u vezi, donijeta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini. Navedeni Javni poziv bit će objavljen u dnevnoj štampi kao i na Internet stranici Fonda dana 24.04.2020. godine i bit će ovoren do 24.05.2020. godine.

Shodno nastaloj situaciji u Federaciji BiH, Upravni odbor Fonda donio je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti u privrednim društvima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, za osobe s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući osobe s invaliditom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stavak 2. i 3. Zakona i udruženja osoba s invaliditetom (preuzeti OVDJE) s ciljem održavanja postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također, Upravni odbor Fonda donio je Odluku da korisnicima kojima su dodijeljena sredstva u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2019. godini, objavljenog 05. septembra/rujna 2019. godine, odobrava se produženje roka za dostavu Izvještaja o pravdanu sredstava za tri mjeseca.