U Mostaru, u prostorijama hotela „Bristol“, 06. i 07. juna 2013. godine održan je seminar za 20 radno osposobljenih, nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Seminar je realiziran u okviru Programa“ Profesionalno informisanje, savjetovanje i radno osposobljavanje nezaposlenih slijepih i drugih osoba sa invaliditetom radi održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti, u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada“. Nosilac programa je Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica- Tmp, u partnerstvu sa Savezom slijepih FBiH, a finansira ga Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Dugoročni cilj programa je povećanje šanse polaznika za zapošljavanjem, kako u zaštićenim uslovima, tako i na otvorenom tržištu rada.

U cilju upoznavanja učesnika sa radom Fonda, predstavnik Fonda je ovom  prilikom održao predavanje o radu ove ustanove i načinima podrške korisnicima novčanih sredstava iste.