V.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić sastao se 18. marta 2022. godine u Zenici sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona Mirsadom Bašić i ministricom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azrom Sinanović.

Cilj sastanaka je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

“Javni poziv za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 6.000.000,00 KM kao i Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u iznosu od 3.250.000,00 KM raspisali smo 16. marta 2022.godine.U narednom periodu, u saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona održat ćemo javnu prezentacije u Zenici kako bi se svim zainteresiranima približio rad Fonda, programi podrške, te načinima apliciranja na javne pozive Fonda”, izjavio je v.d. direktor Fonda Riad Kremić.