Vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić sastao se 19. jula 2022. godine u Travniku sa premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendo.

Cilj sastanka je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

“Javne pozive koje Fond raspisuje odnose se na zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom te kroz programe održivosti postojećeg nivoa zaposlenih osoba sa invaliditetom i razvojem privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nastoji se ukazati na značaj i djelovanje osoba sa invaliditetom u društvu. Dogovoreno je da će se u narednom periodu organizovati javne prezentacije kako bi se privrednim subjektima kao i samim osobama s invaliditetom približio rad ove institucije, a sve u cilju kako bi mogli da ostvare osnovno ljudsko pravo – pravo na rad”, izjavio je v.d. direktor Fonda Riad Kremić.

Na sastanku sa premijerom Lendom, dogovoreno je da će se akcenat staviti i na kontroli naplate posebnog doprinosa u Srednjobosanskom kantonu kako je regulisano članovima 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Sl.novine FBiH”, broj: 09/10).

Premijer Lendo iskazao je svoju podršku radu Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te je dogovoreno i niz aktivnosti koje će Vlada Srednjebosanskog kantona u narednom periodu pokrenuti zajedno sa Fondom.