Na inicijativu Saveza ratnih vojnih invalida FBiH i resornog federalnog ministarstva, danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH održan sastanak o temi „Mjesto i uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u zapošljavanju boračkih kategorija“.

Sastanku su prisustvovali zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, savjetnik premijera FBiH Suvad Osmanagić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonjić i, uime Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, Esad Delić i Ekrem Julardžija.

Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida su tražili odgovore na pitanja koja se odnose na zapošljavanje ratnih vojnih invalida 50 posto i više uz pomoć sredstava Fonda, učešće predstavnika Saveza RVI u upravljačkim strukturama Fonda, te na korištenje odredbi Zakona o javnim nabavkama o tzv. „rezervisanoj nabavci“ za privredna društva čiji su osnivači ratni vojni invalidi.

Nakon rasprave o prihodovnoj strani Fonda, postupanju prema preduzećima koja ne uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, potrebama izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, rečeno je da Vlada Federacije BiH daje punu podršku profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i upućuje poziv svim nadležnim organima, ustanovama i preduzećima da poštuju Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Također, data je podrška kampanji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i organa uprave Federacije BiH za naplatu posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Savez RVI FBiH će, jedan je od zaključaka, pripremiti i ponuditi katalog usluga privrednih društava invalidnih osoba u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Danas je podržan i zahtjev Saveza RVI da imaju svog predstavnika u upravljačkim strukturama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

Bit će razmotrene i potrebe za izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u cilju poboljšanja njihovog statusa, zaključeno je na današnjem sastanku.

NAPOMENA: tekst je preuzet sa službene internet stranice Vlade Federacije BiH www.fbihvlada.gov.ba