Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021).
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dio je Koordinacionog tijela u koje je Vlada FBiH imenovala i predstavnike federalnih ministarstva iz oblasti obrazovanja, zdravstva, rada i socijalne politike, poduzetništva, prostornog uređenja, pitanja boraca, kulture i sporta, pravde te predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, koalicija i vijeća organizacija.
Zadatak Koordinacionog tijela Vlade FBiH je da prikuplja podatke o realizaciji planiranih aktivnosti, priprema i Vladi FBiH podnosi godišnji izvještaj, daje prijedloge riješenja problema u procesu implementacije Strategije, u okviru mogućnosti predlaže aktivnosti koje će unaprijediti implementaciju Strategije.
Na drugom sastanku Koordinacionog tijela održanog 07.02.2018. godine usvojen je Plan rada tijela te je dogovoreno niz aktivnosti uključujući i izradu metodologije izvještavanja.