Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za period od 28.03.2011. do 31.12.2014. godine.

 

ODLUKA