U cilju ostvarivanja finansijske podrške, unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini, Fond za profesionalnu rehabilitaciju je danas objavio dva Javna poziva.
Prvi javni poziv se odnosi na finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, finansiranje/ sufinasniranje programa i projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene prema rodbinskoj vezi, u skladu sa sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoposobljavanju i i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Pomenuti Poziv je otvoren za privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice, i druga pravna lica, a također i za osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Drugi javni poziv se odnosi na dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno samozapošljavanje, na čije pravo učešća imaju svi registrovani subjekti u FBiH, uključujući privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice, a koji kao poslodavci prihvate da zaposle jednu ili više osoba sa invaliditetom, čiji stepen invaliditeta je 60% i više ili osobu/e sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) na period od najmanje 12 mjeseci, a koje su nezaposlene prije podnošenja zahtjeva.
Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 20.11.2015. godine, a javni poziv za finansiranje programa i projekata 20 dana od dana objavljivanja , zaključno sa 10. 11. 2015. godine.
U rubrici Javni pozivi možete preuzeti integralne tekstove Poziva sa pratećim aplikacionim Obrascima, a u rubrici Legislativa sve akte na osnovu kojih su objavljeni Javni pozivi.