Obrtnici

Za potrebe subjekata iz člana 15. stav 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (otvoreno tržište rada, državna tijela, tijela pravosuđa, tijela lokalne uprave, javne službe, ustanove, fondovi, javna poduzeća, gospodarska društva i drugih pravnih osoba koje nisu osnovane za upošljavanje osoba s invaliditetom osim gospodarskih društava čiji većinski vlasnik kapitala nije država), koji su dužni najmanje 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pružaju gospodarska društva za upošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitne radionice i samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, zadovoljavati od ovih gospodarskih društava, zaštitnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, pod uvjetima koji vrijede na tržištu, na raspolaganje stavljamo spisak aktivnih samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom.

 

Tabelu možete preuzeti OVDJE.

 

U tabeli se nalaze aktivne samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom prema podacima iz 2016. godine. Ažurirane podatke Fond će učiniti dostupnim za svaku narednu godinu.