Prema programu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i cilja unapređivanja profesionalne rehabilitacije, a na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je 27.04.2013. godine objavio dva javna poziva.

Prvi Javni poziv se odnosi na ustanove i privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa područja FBiH čiji predmet je finansiranje i sufinansiranje programa i projekata održivog  razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitinih radionica, – što uključuje i novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Ukupan iznos sredstava prema navedenim namjenama  iznosi  1.200.000 konvertibilnih maraka.

Javnim pozivom dodjele novčanog stimulansa u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka pozivaju se svi registrovani subjekti u FBiH koji kao poslodavci žele zaposliti jednu ili više osoba sa invaliditetom sa 60 postotnim invaliditetom i više, na period ne manji od 12 mjeseci. Pravo učešća imaju i samostalni poduzetnici- osobe sa invaliditetom, koji su registraciju samostalne djelatnosti izvršili u 2013. godini. Poslodavci mogu podnijeti Zahtjev za jednu ili više osoba sa invaliditetom, a prednost po ovom javnom pozivu će imati poslodavci koji osobu sa invaliditetom zaposle na neodređeno vrijeme, koji zaposle teže zapošljivu osobu, i oni koji zapošljavanje izvrše pod općim uslovima prema odredbi člana 15 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja, a poziv za dodjelu sredstava finansiranja i sufinansiranja programa i projekata 30 dana.

Kompletan tekst Javnog poziva i obrasce za podnošenje Zahtjeva možete preuzeti u rubrici Javni pozivi ili u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 033/717740 ili pisati na e- mail: javni.poziv@fprzoi.com.ba.