U “Službenim Novinama FBiH” 39/11 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH u kojem su između ostalog objavljene šifre prihoda i računi za uplatu:

“Sredstava za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje plaćaju subjekti u državnim organima – 722568

“Sredstava za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje plaćaju privredni i drugi subjekti – 722569

Sredstva se uplaćuju na račune Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

Unicredit Bank – 3386902296358521

Moja Banka – 1374706003376211

prema sjedištu subjekta koji vrši plaćanje.

Obaveza plaćanja utvrđena je članom 18 i 19 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Sl. Novine FBiH” 9/10).