Obavještavaju se svi korisnici i druge zainteresovane strane da je Fond objavio Vodič  o načinu i mogućnostima pristupa informacijama kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa indeks registrom i obrascima za slobodan pristup informacijama koji možete preuzeti OVDJE.