Fond za profesionalnu rehabilitaciju je objavio Vodič kroz Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Vodič možete preuzeti ovdje.