[pextestim name=”Poštovani korisnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom; “] Sa zadovoljstvom Vas ovom prilikom obavještavamo, da je Fond u saradnji sa Šumaprojektom d.d. Sarajevo obezbijedio pristupačan ulaz za osobe sa invaliditetom u prostorije Fonda; Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarjevo, sa adekvatnom pristupnom rampom na prvom ulazu u prostorije zgrade kao i pristupačan toalet za osobe sa invaliditetom. Na recepciji se možete obratiti za korištenje pristupačnog ulaza u prostorije Fonda. [/pextestim]

Sa poštovanjem,

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom